Sống đơn giản, code giản đơn
PHP – Giới thiệu

“PHP” là gì?

PHP là ngôn ngữ lập trình được làm ra nhằm giúp việc làm website theo cách mau-thấy-nhất: dễ học, dễ làm, dễ sửa, dễ mở rộng và dễ up-and-running.

Nên học PHP?

Yes! vì nó ngon, nó rẽ mà lại… “rất nóng”:

  • Nó ngon: nó là ngôn ngữ được dùng để xây dựng rất nhiều websites lớn như facebook.com, wikipedia.org, pinterest.com, wordpress.com và hàng triệu websites khác.
  • Nó rẽ: nếu bạn muốn thuê một cái server hoặc shared server để chạy trang web của bạn trên đó, bao giờ nó cũng rẽ hơn rất nhiều so với các ngôn ngữ khác (như Java, C#,… ).
  • Rất nóng: số người hiểu và code được PHP rất đông nên rất... vui! bạn gặp vấn đề gì khó thì khá dễ tìm sự giúp đỡ. Các dự án opensources dựa trên PHP cũng nhiều nên bạn có thể dễ dàng lấy về dùng hoặc đọc code học lỏm cũng khá hay.

"Hello World" thần thánh

Nghía thử xem sao hén:

<html>
   <head>
      <title>Hello World</title>
   </head>
   
   <body>
      <?php echo "Hello World!";?>
   </body>
</html>

Bài học PHP này dành cho ai?

Series bài này dành cho tất cả những bạn chưa từng biết một chút gì về PHP nhưng có những kiến thức căn bản ban đầu về lập trình.

Kiến thức nền tảng

Để có thể tự mình làm ra 1 trang web thì bạn sẽ cần phải biết các môn dưới đây:

  • HTML: là ngôn ngữ dùng các thẻ (tag) để dánh dấu các đoạn văn bản mà trình duyệt có thể hiểu.
  • CSS: là ngôn ngữ dùng để hiệu chỉnh "style" cho các đoạn văn bản, bao gồm font, màu sắc, vị trí,... .
  • Javascript: là ngôn ngữ lập trình để tạo ra "linh hồn" cho website, nó sẽ quy định browser sẽ làm gì khi user clicks vào 1 cái buttons, lấy dữ liệu động, hay thực hiện các animations phức tạp,...
  • Giao thức HTTP: là cách mà browser nói chuyện với server.

Ngoài ra, mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu bạn biết chút ít về database và SQL.

_
Website được xây dựng trên nền tảng .